Articles Posted in the " sử dụng nấm lim xanh quảng nam " Category

  • Cách dùng Nấm Lim Xanh Quảng Nam

    Cách dùng Nấm Lim Xanh Quảng Nam: Đầu tiên, nấm phải được phơi khô để có được mùi thơm đặc trưng. Sau đó, loại bỏ dị vật ( có thể có trên phần tai nấm), phần đất và phần gỗ Lim mục dưới gốc nấm vì vỏ và thân Lim rất độc. Ngâm cả cây […]


UA-52368158-1
3 Flares Twitter 0 Facebook 1 Google+ 2 Filament.io 3 Flares ×